گزارش تصويري /  برگزاري اولين دوره آموزشي پرسنل در خصوص تعامل و راهنمايي صحيح شهروندان نابينا ( 13 آبان ماه 97)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 48
  • 1397/8/14
  • گزارش تصويري / برگزاري اولين دوره آموزشي پرسنل در خصوص تعامل و راهنمايي صحيح شهروندان نابينا ( 13 آبان ماه 97)