گزارش تصويري /  خدمات رساني متروي تهران به شركت كنندگان در راهپيمايي 13 آبان ماه ( 13 آبان ماه 97)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 53
  • 1397/8/14
  • گزارش تصويري / خدمات رساني متروي تهران به شركت كنندگان در راهپيمايي 13 آبان ماه ( 13 آبان ماه 97)