انتخابات انجمن هاي علمي در مركز علمي و كاربردي واحد مفتح
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه علمي كاربردي / تعداد بازدید: 49 print
  • 1397/7/27
  • انتخابات انجمن هاي علمي در مركز علمي و كاربردي واحد مفتح

انتخابات انجمن هاي علمي در مركز علمي و كاربردي واحد مفتح با حضور جناب آقاي دكتر لطفي، جناب آقاي تقوي دوست، سركار خانم پاكروبي نماينده محترم فرهنگي موسسه آموزش عالي شهرداري تهران و خانم ها مذهب و ملاپور به همراه دانشجويان گرامي تشكيل گرديد.( مهرماه 97)