گزارش تصويري / برگزاري مراسم ما به توان هم  به مناسبت روز معلولين در ايستگاه امام خميني (ره) (  11 آذر ماه 97)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 133
  • 1397/9/12
  • گزارش تصويري / برگزاري مراسم "ما به توان هم " به مناسبت روز معلولين در ايستگاه امام خميني (ره) ( 11 آذر ماه 97)