چشم انداز سيستم حمل‌ و نقل قطر براي ميزباني جام‌ جهاني 2022
  • جزییات خبر / بین المللی / تعداد بازدید: 164 print
  • 1397/9/18
  • چشم انداز سيستم حمل‌ و نقل قطر براي ميزباني جام‌ جهاني 2022

  • در سال ۲۰۲۲ دولت قطر ميزبان جام‌جهاني خواهد‌بود و در سال ۲۰۲۱ جام کنفدراسيون‌ها را ميزباني خواهد‌کرد. اين کشور،

  

 

ميراث حمل و نقل  از مسابقات جام جهاني قطر هم راستا با چشم انداز ملي قطر در سال 2030در سال ۲۰۲۲ دولت قطر ميزبان جام‌جهاني خواهد‌بود و در سال ۲۰۲۱ جام کنفدراسيون‌ها را ميزباني خواهد‌کرد. اين کشور، از قبل يک مسير توسعه اقتصادي و زير‌ساختي از جمله چند پروژه عظيم شامل يک فرودگاه بين‌المللي جديد، يک بندر‌دريايي جديد، يک مترو و سيستم ريلي بين شهري و يک شبکه تونل‌هاي جاده‌اي را که از پايين خليج دوحه و از شهر عبور مي‌کند آغاز كرده‌است.

انتخاب به‌عنوان کشور ميزبان جام‌جهاني حركتي پويا را به‌همراه آورده ‌است که با طرح‌هاي توسعه زيرساخت قطر يکپارچه ادغام شده‌اند؛ در‌حقيقت، ميراث حمل‌و‌نقل حاصل از اين رويداد با چشم‌انداز ملي قطر براي سال ۲۰۳۰ (QNV 2030)  همسو خواهد‌ بود. در روزهاي حساس مسابقات قهرماني، انتظار مي‌رود بيش‌از 400٫000 تماشاگر بين محل‌هاي مسابقه در رفت‌و‌آمد باشند. براي انتقال کارآمد اين افراد، يک سيستم يکپارچه مترو، بيش‌از 2000 اتوبوس همگاني و بيش‌از 7000 تاکسي در نظر گرفته شده كه اين  اطمينان را به وجود مي‌آورد که تماشاگران و بازديد‌کنندگان بتوانند بين محل برگزاري مسابقات، اقامتگاه و جاذبه‌هاي توريستي به آساني رفت‌و‌آمد ‌کنند.


تعهدات اجرايي براي مسابقات توسط کمیته جام جهانی 2022 قطر موسوم به «کمیته عالی برای پروژه و میراث»   (Supreme Committee for  Delivery and Legacy)  تسهيل خواهد شد. اين تعهدات در 9 بخش جداگانه شامل موارد زير مي‌باشند: عمليات حمل‌و‌نقل مکان‌هاي رقابتي و غير رقابتي؛ طرح‌ريزي اضطراري و اتفاقي؛ حمل‌و‌نقل هيأت‌هاي فيفا؛ مسافرت بين‌المللي؛ مسافت پاياني؛ حمل‌و‌نقل زميني؛ آمادگي مسابقات قهرماني؛ عمليات زماني مسابقات قهرماني و مسير‌يابي. همه اين ها استراتژي کلي اوليه، فعاليت‌ها و برنامه زمانبندي براي پروژه عمليات حمل‌و‌نقل در طي مسابقات قهرماني را آغاز‌نموده و همچنسين پروژه‌هاي ورزشگاهي و زيرساختي را آماده خواهد‌ كرد که به قطر اين امکان را مي‌دهد يک جام جهاني شگفت‌انگيز در سال 2022 ميزباني كند و اين اطمينان را‌ حاصل ‌کند که همه‌ي پروژه‌ها و زير‌ساخت‌ها يک ميراث اصيل اجتماعي، انساني، اقتصادي و محيطي را از خود بجاي مي‌گذارند که با QNV 2030 ‌‌ هم‌راستا هستند.


چارچوب اداره امور


پشتيباني از جام‌جهاني و QNV 2030 مستلزم ايجاد يک شبکه چند منظوره و يكپارچه حمل‌و‌نقل در سطح جهاني است كه بايد توسط يک چارچوب اداري برنامه‌ريزي شود و طرح‌ريزي، پياده‌سازي، عمليات‌ها و مقررات را بعهده بگيرد. آقاي جاسم سيف احمد السليطي در ماه ژوئن 2013 به عنوان وزیر جدید وزارت حمل‌و‌نقل منصوب شدند و همچنين ايشان يكي از اعضاي کمیته عالی برای پروژه و میراث مي‌باشند. تأسيس وزارت حمل‌و‌نقل بسيار حياتي است. اين وزارتخانه اطميناني است براي قطر كه يک سيستم حمل‌و‌نقل ايمن، قابل اطمينان و کارآمد را در سطح جهاني در طي جام‌جهاني 2022 فراهم‌ خواهد ساخت. 
وزارت حمل‌و‌نقل مسئول تعيين يک مقام با صلاحيت و پاسخگو‌ جهت مديريت‌ برنامه‌ريزي، مقررات، تدارکات و عمليات كليه سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل است، كه بر اساس يک سياست حمل‌و‌نقل يکپارچه براي قطر باشد.

بسياري از سازمان‌هاي محلي در آماده سازي سيستم‌هاي حمل‌و‌نقل كه براي ميزباني يک جام‌جهاني موفق در قطر لازم است، دخيل خواهند ‌بود. تعهدات زيرساختي براي مسابقات قهرماني براساس زيرساخت از پيش طراحي‌شده براي تکميل تا پايان سال 2020 است  كه اين تعهدات در‌حمايت از چشم‌انداز ملي قطر براي سال 2030 نيز بوده‌اند و قرارداد‌هاي ساخت‌و‌ساز از قبل براي برخي از پروژه‌هاي زيرساختي بحراني از جمله بخش‌هاي زيرزميني مترو و چند شاه‌راه سريع‌السير منعقد شده‌اند.
وظيفه اتمام پروژه يک شبکه حمل‌و‌نقل ايمن، قابل اطمينان، يکپارچه و فراگير براي مسابقات قهرماني مستلزم شراکت‌هاي مستمر بين شرکاء و بهره‌برداران مختلف پروژه‌خواهد‌ بود. مسئوليت‌هاي پروژه از قبل مشخص ‌شده و مبنايي نيز براي توافق درباره پياده‌سازي و هماهنگي پروژه‌هاي مرتبط با جام‌جهاني 2022 تعيين شده است. اين تعهدات مورد توافق، اطمينان‌ مي دهند که زيرساخت حمل‌و‌نقل ملي و پروژه‌هاي مربوط‌به مسابقات قهرماني به‌موقع تحويل داده شود و  قطر يک جام‌جهاني  شگفت‌انگيز را در سال 2022 ميزباني خواهد‌ کرد.

منبع: pti