گزارش تصويري/ خدمات رساني شركت بهره برداري متروي تهران به شهروندان شركت كننده در راهپيمايي روز جهاني قدس ( 10 خرداد ماه 98)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 151 print
  • 1398/3/11
  • گزارش تصويري/ خدمات رساني شركت بهره برداري متروي تهران به شهروندان شركت كننده در راهپيمايي روز جهاني قدس ( 10 خرداد ماه 98)