گزارش تصويري/ حضور جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور در خط يك متروي تهران جهت بازديد از شركت واگن سازي تهران (20 خرداد ماه 98)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 366 print
  • 1398/3/20
  • گزارش تصويري/ حضور جناب آقاي دكتر جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور در خط يك متروي تهران جهت بازديد از شركت واگن سازي تهران (20 خرداد ماه 98)