تفاهم نامه همكاري مابين شركت بهره برداري مترو و شركت آبفا استان البرز
  • جزییات خبر / آخرین اخبار / تعداد بازدید: 232 print
  • 1398/3/27
  • تفاهم نامه همكاري مابين شركت بهره برداري مترو و شركت آبفا استان البرز


  • شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با مشاركت شركت آبفاي استان البرز نسبت به تقويت آبرساني به منطقه مهرشهر كرج وبه موازات آن لوله كشي و تغيير محل كنتور آب شرب پايانه مهرشهراقدام كرد.


به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، هماهنگي ها وهمكاري هاي مشترك مابين شركت بهره برداري متروي تهران و حومه و شركت آبفاي استان البرز در خصوص انجام پروژه تقويت آبرساني به منطقه حسين آباد مهرشهر كرج انجام شد.
شركت آبفای استان البرز نيز به موازات آن لوله كشي و تغيير محل كنتور آب شرب پايانه مهرشهر كه در ملك شخصي بود تا پايانه  مهر شهر انجام داد.
 شركت آبفاي استان البرز از شركت بهره برداري متروي تهران و حومه با اهدا لوح تقدير كرد.