اطلاعيه
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه علمي كاربردي / تعداد بازدید: 95 print
  • 1398/4/2
  • اطلاعيه


  • قابل توجه دانشجويان محترم :


    مركز برنامه ريزي و پژوهش كميته امداد امام خميني (ره) در نظر دارد به منظور بهره گيري از ظرفيت بالقوه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي .....

 

قابل توجه دانشجويان محترم :


مركز برنامه ريزي و پژوهش كميته امداد امام خميني (ره) در نظر دارد به منظور بهره گيري از ظرفيت بالقوه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي با از آثار علمي اساتيد/ دانشجويان و اجراي طرح هاي پژوهشي به شرح ذيل حمايت به عمل آورد.
در خواست پيشنهاد طرح هاي پژوهشي بر روي سامانه تداركات (ستاد) به آدرس setsdiran.ir  بارگذاري مي شود. پژوهشگران مي توانند پروپوزال مربوطه را از طريق سامانه ارسال نمايند.
مسيرهاي ارتباطي با دفتر مطالعات و پژوهش :
1- مكاتبه با مراكز استاني يا دفتر مطالعات و پژوهش 
2- پست الكترونيك : mr@emdad.ir  
3- تلفن : 02144691350
4- پورتال دفتر مطالعات و پژوهش : pajohesh.emdad.ir