حقوق شهروندي درنمايش هاي مترويي بازگو شد
  • جزییات خبر / آخرین اخبار / تعداد بازدید: 90 print
  • 1398/5/16
  • حقوق شهروندي در"نمايش هاي مترويي" بازگو شد


  • نمايش مترويي با هدف آموزش حقوق شهروندي در ايستگاه هاي منتخب متروي تهران  اجرا شد.
     

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه، اين برنامه با همكاري معاونت امور فرهنگي و اجتماعي شركت بهره برداري متروي تهران و مشاركت سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران با عنوان "نمايش هاي مترويي" در ايستگاه هاي صادقيه، تئاترشهر و تجريش برگزار شد.
هدف از اجراي اين نمايش ها ارتقا بيشترسطح آگاهي مسافران از حقوق شهروندي بود كه توسط هنرمندان عرصه نمايش اجرا شد.
در اين نمايش بازيگران با بيان مشكلات و معضلات فرهنگي و اجتماعي متروبا موضوعات دستفروشان، متكديان و رعايت نكردن نظافت شخصي نسبت به ارائه راهكار درباره اين مشكلات ايفاي نقش كردند.