گزارش تصویری/ خدمات رسانی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به شهروندان شرکت کننده در مراسم شیرخوارگان حسینی در ایستگاه های مصلی امام خمینی(ره)، ایستگاه شهید بهشتی و ورزشگاه آزادی (۱۵شهریورماه ۹۸)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 585 print
  • 1398/6/15
  • گزارش تصویری/ خدمات رسانی شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه به شهروندان شرکت کننده در مراسم شیرخوارگان حسینی در ایستگاه های مصلی امام خمینی(ره)، ایستگاه شهید بهشتی و ورزشگاه آزادی (۱۵شهریورماه ۹۸)