گزارش تصويري/ اقدامات انجام شده پرسنل محترم ايستگاه شهر ري براي فرارسيدن اربعين حسيني (ع) (10 مهرماه 98)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 171 print
  • 1398/7/11
  • گزارش تصويري/ اقدامات انجام شده پرسنل محترم ايستگاه شهر ري براي فرارسيدن اربعين حسيني (ع) (10 مهرماه 98)