گزارش تصويري/ بازديد روسا و كارشناسان مديريت روابط عمومي شرکت آبفای استان تهران از مديريت ارتباطات و امور بين الملل شرکت بهره برداری متروي تهران وحومه (16 مهرماه 98)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 161 print
  • 1398/7/16
  • گزارش تصويري/ بازديد روسا و كارشناسان مديريت روابط عمومي شرکت آبفای استان تهران از مديريت ارتباطات و امور بين الملل شرکت بهره برداری متروي تهران وحومه (16 مهرماه 98)