كاهش سر فاصله حركت قطارها در خط هفت متروي تهران از ابتداي بهره برداري تاكنون
  • جزییات خبر / آخرین اخبار / تعداد بازدید: 283 print
  • 1398/8/18
  • كاهش سر فاصله حركت قطارها در خط هفت متروي تهران از ابتداي بهره برداري تاكنون