افزايش ساعت خدمات رساني در خط شش متروي تهران
  • جزییات خبر / آخرین اخبار / تعداد بازدید: 513 print
  • 1398/8/27
  • افزايش ساعت خدمات رساني در خط شش متروي تهران

  • سرويس دهي در خط شش مترو از روز جمعه يك آذرماه 98 از ساعت 5:30 صبح شروع و ساعت22:30 خاتمه مي يابد.
به گزارش مديريت ارتباطات و اموربين الملل شركت بهره برداري متروي تهران و حومه تاكنون زمان بهره برداري از اين خط به منظور برخي اقدام هاي اجرايي براي توسعه و بهينه سازي شرايط موجود از ساعت 6 صبح تا ساعت 21 بود كه با توجه به آغاز فصل سرما و پيگيري شركت بهره برداري متروي تهران در جهت رفاه بيشتر شهروندان و مسافران براي استفاده از خط شش كارهاي اجرايي به پايان رسيد و ساعت بهره برداري از اين خط همانند ساير خطوط افزايش يافت و اولين حركت قطار ساعت 5:30 صبح و آخرين اعزام ساعت22:30 خواهد بود.

در حال حاضر خط شش متروي تهران به طول 10 كيلومتر  در بخش جنوبي اين خط  با 4 ايستگاه دولت آباد، بعثت، ايستگاه تقاطعی ميدان شهدا در خط 4و  ايستگاه تقاطعيامام حسين(ع) در خط2  با سرفاصله هر 15 دقيقه در حال بهره برداري است.