گزارش تصويري/ خدمات رساني مترو به شركت كنندگان در مراسم راهپيمايي حمايت از اقتدار و امنيت ملي (4 آذرماه 98)
  • جزییات خبر / رویدادهای مترو / تعداد بازدید: 247 print
  • 1398/9/5
  • گزارش تصويري/ خدمات رساني مترو به شركت كنندگان در مراسم راهپيمايي حمايت از اقتدار و امنيت ملي (4 آذرماه 98)