اخبار

مديران حقوقي قطار شهري هاي كشور به سنت فصل هاي پيشين موفق شدند چهارمين نشست خود را در زمينه حمل و نقل ريلي درون شهري و با موضوع ماهيت تشكيل قطار شهري ها در روزهاي چهار شنبه و پنج شنبه مورخ ( 21و20/3/1394) برگزار نمايند.

اين نشست دوروزه با همت قطار شهري شيراز و با مساعدت مديران حقوقي قطار شهري هاي كشور تشكيل شد و موضوعات مختلفي از جمله ضوابط و مقررات تشكيل شركت بهره برداري قطارشهري ها و چگونگي تملك و اراضي محدوده و بسياري مباحث حقوقي ديگر مورد توجه قرار گرفت.

در ابتداي اين نشست آقاي دربندي( دبير علمي كميته حقوقي حمل و نقل ريلي كشور) ضمن تشكر و قدرداني از زحمات مدير اسبق امور حقوقي سازمان قطار شهري شيراز مهندس صفري انتصاب آقاي اكبرپور را تبريك گفته و براي ايشان آرزوي موفقيت نمودند.پس از آن مطابق صورتجلسه با توجه به فرضيه ها و سوالات مختلفي كه پيرامون ماهيت و چگونگي تشكيل شركت بهره برداري قطار شهري ها مطرح شده بود مستنداتي را ايراد نمودند و پس از ساعت ها بحث و بررسي در خصوص مستندات، بالاخص ماده 84 قانون شهرداري ها اعلام داشتند تشكيل شركت بهره برداري با رعايت ضوابط مقرر در قانون امكانپذير است.

در ادامه در پاسخ به سوالات نماينده حقوقي اصفهان در ارتباط با تملك املاك و اراضي محدوده مترو به منظور ايجاد مجتمع هاي تجاري و صرف درآمد حاصله از آن در ساخت مترو با استناد به ماده 9 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي مورد نياز طرح هاي عمومي و نظامي بيان شد كه استفاده از اين ماده قانوني جهت ساخت مجتمع هاي تجاري امكانپذير نبوده و طرح مورد اشاره در اين قانون صرفاً جهت احداث ورودي ايستگاه ها بوده است و در پاسخ به سوال ديگر در خصوص ضرورت حضور مدير عامل در دادگاه اعلام داشتند حضور بالاترين شخص حقوقي در مراجع كيفري صرفاً در مرحله تفهيم اتهام مورد نظر قانونگذار مي باشد.

با توجه به اهميت و لزوم جايگاه كميسيون بررسي سوانح،آقاي دربندي بعنوان دبير علمي كميته حقوقي حمل و نقل ريلي كشور توجه و دقت نظر سازمان قطار شهري هايي كه در حال بهره برداري هستند را خواستار شدند. در پايان روز اول نشست اعضا از سالن كنترل قطار شهري شيراز بازديد و با نحوه تردد قطار در خط بهره برداري شده و مسائل فني از نزديك آشنا شدند.

دومين روز نشست با ايراد سخنراني جناب آقاي مهندس حاجي زماني مديرعامل محترم سازمان قطار شهري شيراز آغاز گرديد. ايشان ضمن خوش آمدگويي و اذعان نقش ويژه واحد حقوقي در قطار شهري ها برگزاري چنين نشست هايي را از موجبات كاهش ضرر و زيان و حفاظت از بيت المال قلمداد نمودند و با طرح سوالاتي خواستار بررسي آن ها گرديدند. در پايان، اعضاء نسبت به سطح علمي و كاربردي نشست ها اعلام نظر كردند كه نتيجه آن پيشنهادات بصورت مصوبه به شرح ذيل مي باشد:

1) پيگيري تشكيل كميته حقوقي در اتحاديه قطار شهري هاي كشور( توسط شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه)

2) آيين نامه مالي و معاملاتي شهرداري ها مورد بررسي علمي و عملياتي قرار گيرد( توسط شركت بهره برداري مترو مشهد)

3)تشكيل بانك آراي صادره از محاكم قضايي در تمامي پرونده هاي مبتلا به ( توسط سازمان قطار شهري كرج)

4) تشكيل كارگاه آموزشي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392( توسط شركت مترو مشهد)

همچنين مقرر گرديد پنجمين نشست فصل آينده در شهر اصفهان برگزار گردد.

1394/5/6 10:32:59
printآمار بازديدكنندگان:471