اخبار

مترجم: فاطمه عابدي
 
مطابق با تعريف سازمان بين‌المللي كار (ILO )، " گفتگوي اجتماعي تمامي موارد مذاكره، مشورت و تبادل اطلاعات ميان نمايندگان دولتي، كار فرمايان و كاركنان در زمينه‌ي امور مشترك را در بر مي‌گيرد". 
با روندها و ساختارهاي گفتگوي اجتماعي موفق مي‌توان به حل‌وفصل موارد اقتصادي و اجتماعي مهم، مديريت خوب، ثبات و آرامش صنعتي و اجتماعي رو به رشد و ارتقاي پيشرفت اقتصادي پرداخت.

هرچند، كاربرد آن از كشوري به كشوري ديگر و از منطقه‌اي به منطقه‌اي ديگر متفاوت است كه مي‌تواند همگام با دولت به عنوان طرف رسمي گفتگو به صورت روندي سه جانبه مطرح گردد يا روابط دوجانبه‌اي ميان نيروي كار و مديريت باشد كه البته، ممكن است همراه با نظارت غيرمستقيم دولت و يا بدون آن صورت گيرد و نيز مي‌تواند سازماني يا غير‌رسمي باشد كه در اغلب موارد تركيبي از هردوي آن‌ها است كه در سطح كشوري، منطقه‌اي يا شركتي رخ مي‌دهد و مي‌تواند به صورت ميان حرفه‌اي، جزئي يا تركيبي از هر دوي‌ آن‌ها باشد.لزوم توسعه‌ي UITP 


گفتگوي اجتماعي براي UITP امري بديعي است چرا كه طي 115 سال تاريخ سازماني شكل نگرفته است، بلكه در سال 2000 و تنها در سطح اروپا فعاليت خود را آغاز كرده است. توسعه‌ي روند گفتگوي اجتماعي اروپا بدين خاطر ضروري شده است كه سازمان‌هاي اروپايي مسئول در امور اجتماعي حمل‌ونقل عمومي همراه با دستورالعمل زمان كاري (2003/88/CE) و آموزشي (2003/59/CE) تدوين شده است. در ساختار اروپايي، چنانچه UITP به عنوان شريك اجتماعي شناخته نمي‌شد، بدليل تعصب بالا نسبت به اين بخش، نمايندگان كارفرمايان در حمل‌ونقل عمومي شهري از مذاكرات بركنار مي‌شدند. در ارتباط با روند گفتگوي اجتماعي اروپايي، شركاي اجتماعي اروپايي بايد آمادگي بيان مسائل اجتماعي مهم را داشته باشند و با هرنوع اظهارات يا توصيه‌هاي مشترك سازگار و مرتبط با هردو طرف موافق باشند. در اين زمينه، UITP مي‌تواند انجمن اتحاديه‌ي اروپا را همگام با فدراسيون كاركنان حمل‌ونقل اروپا در 8 آوريل، جهت امضاء ترغيب نمايد:

توضيح مشترك در بيان مفهوم، بكارگيري و توسعه‌ي بيشتر دستورالعمل (2003/59/CE ) در زمينه‌ي آموزش رانندگان حرفه‌اي در حمل‌ونقل جاده‌اي 

 پيشنهاد مشترك به هدف افزايش سهم كارمندان خانم در حمل‌ونقل عمومي شهري (كه به طور مشخص در موقعيت‌هاي مديريتي و فني زمينه‌سازي مي‌شوند) از ميزان متوسط فعلي 5/17% به حداقل 25% تا سال 2020 و 40% تا سال 2035 


جهاني‌سازي حمل‌ونقل عمومي، بين‌المللي‌سازي گفتگوي اجتماعي


با افزايش تعداد پروژه‌هاي حمل‌ونقل عمومي هم‌چون ريل، مترو، ريل سبك و اتوبوس تندرو(BRT) در سطح دنيا، جهاني‌سازي بازار حمل‌ونقل عمومي در حال رشد است. همگام با جهاني‌سازي بازار، بهره‌برداران سراسر دنيا در حال تقويت و بهبود موقعيت خويش هستند و ميزان بهره‌برداران اصلي حمل‌ونقل همپاي گروه‌هاي وسيع فعال در چندين قاره، در حال افزايش هستند. البته، زيرساخت جديد، خط مشي‌هاي حمل‌ونقل، مديريت يكپارچه، قوانين كنترل شده و جابه‌جائي هوشمند از نيازهاي اساسي به شمار مي‌روند.


چنانچه رقابت در مناطق مختلف را مورد بررسي قرار دهيم، رويه‌هاي زير نمايان خواهد شد:


 اروپاي اقليمي: بهره‌برداران اروپايي بزرگ و محلي، بعلاوه‌ي تازه واردان جديد از ديگر قاره‌ها

آمريكاي شمالي: بهره‌برداران بين‌المللي بزرگ، بيشتر شركت‌هاي كوچك و متوسط، اما فقط چندين گروه با وحجم بالا در آمريكاي شمالي

افريقا، خاورميانه، هند، چين و آمريكاي شمالي: پروژه‌هاي سبز وسيع با جذب تعداد زيادي از بهره‌برداران بين‌المللي

در پروژه‌هاي سبز به بهره‌برداران در سطح جهاني نياز است. چنانچه ورود به بازارهاي جهاني فرصتي خاص محسوب شود، به دليل وجود فرهنگ‌ها و محيط‌هاي زيستي قانونمند و ناپايدار برخي چالش‌ها مطرح مي‌شوند.


 بر پايه‌ي اين گزارشات، و بر مبناي خواسته‌ي UITP، راهكار " رشد همگام با حمل‌ونقل عمومي" كه طرح دو برابر كردن تعداد مشاغل در حمل‌ونقل عمومي را از 7 به 14 ميليون تا سال 2025 در بر مي‌گيرد، UITP تفاهم نامه‌ي تاريخي را همراه با فدراسيون كاركنان حمل‌ونقل بين‌المللي در بروكسل امضا نمود كه اين امر با ديدگاه مشترك جهت ارتقا توسعه‌ي حمل‌ونقل عمومي با كيفيت بالا و در سطح جهاني صورت گرفت. از طريق اين تفاهم نامه، UIF و UITP  در راستاي فعاليت مشترك جهت ارتقاي توسعه و بسط حمل‌ونقل عمومي در سطح دنيا به توافق رسيده‌اند كه به عنوان محركي در رشد پايدار و ايجاد مشاغل سبز هم‌پاي حفظ محيط زيست در كاهش ازدحام و آلودگي به شمار مي‌رود.


هم‌چنين اين دو سازمان به منظور ارتقاي كيفيت بالاي اشتغال، توافق كردند كه علايق كارفرمايان و كاركنان حمل‌ونقل عمومي را كه  از سوي حمل‌ونقل عمومي در مناطق شهري ارائه شده بود، در سازمان‌هاي بين‌المللي نشان دهند. 

فراتر از مزاياي هميشگي گفتگوي اجتماعي، اين رويه متضمن شنيده شدن صداي اين بخش در ميان سازمان‌هاي مسئول در مسائل اقتصادي- اجتماعي است. هم‌چنين به تقويت كار UITP در زمينه‌ي تلاش براي ديده‌شدن اين بخش و بهبود اثرات مثبت حمل‌ونقل عمومي در اقتصاد و اشتغال كمك مي‌كند.
بافت سازماني اروپايي


جنبه‌هاي اصلي گفتگوي اجتماعي اروپايي: 

نكته‌ي اول، روند مذاكره‌ي طرفين اجتماعي در زمان ارائه‌ي پيشنهاد قانوني در زمينه‌ي اجتماعي از سوي كميسيون اتحاديه‌ي اروپا است. پس از مرحله‌ي اول مذاكره به منظور تأييد (تكذيب) پيشنهاد قانوني، كميسيون اتحاديه‌ي اروپا مذاكره‌ي بعدي را تنظيم مي‌كند. در اين مرحله، طرفين اجتماعي اروپايي مي‌تواند در جهت مذاكره‌ي توافقي در رابطه با پيشنهاد قانوني تصميم‌گيري كند. چنانچه پس از گذشت نه ماه توافقي در مذاكره صورت گيرد، طرفين اجتماعي به صورت مشترك مي‌توانند از كميسيون اروپايي درخواست كنند تا اين توافق را به قانون اتحاديه‌ي اروپا انتقال دهد و يا مي‌توانند خودشان در مورد اعمال  اين توافق در كشورهاي مختلف عضو تصميم بگيرند.


منبع: pti: no3-2014

 


1395/8/15 13:26:25
printآمار بازديدكنندگان:339