برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال اول 96-95
  • جزییات خبر / اخبار دانشگاه علمي كاربردي / تعداد بازدید: 316
  • 1395/11/24
  • برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال اول 96-95

   برگزاري امتحانات پايان ترم نيمسال اول تحصيلي 96-1395در مركز علمي-كاربردي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه

به گزارش روابط عمومي مركز علمي-كاربردي شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه، امتحانات مركز از تاريخ 18 دي ماه در ساختمان شماره1 مركز (فتح آباد)آغاز وتا 30 دي ماه ادامه خواهد داشت.
همزمان با آغاز امتحانات دكتر نامي رياست مركز از نحوه برگزاري امتحانات بازديد به عمل رساندند.
امتحانات اين مركز در دو نوبت در ساعات 13 و 15.30 برگزار ميگردد.