پرداخت هزينه  براي  تعمير و نگهداري خطوط ريلي
  • جزییات خبر / بین المللی / تعداد بازدید: 262 print
  • 1396/3/9
  • عدم سختی کار در بودجه گذاري جهت تعمير و نگهداري خطوط ريلي
  • پرداخت هزينه براي تعمير و نگهداري خطوط ريلي

  • به نظر مي‌رسد كه بودجه‌گذاري براي راه‌اندازي خطي جديد از صرف هزينه براي تعمير و نگهداري خطي قديمي آسان‌تر است و در اين ميان، خطوط ريلي با مشكلات عديده  ديگري همچون كمبود تبادلات ارتباطي روبرو است.


مترجم: الهام ملا

به نظر مي‌رسد كه بودجه‌گذاري براي راه‌اندازي خطي جديد از صرف هزينه براي تعمير و نگهداري خطي قديمي آسان‌تر است و در اين ميان، خطوط ريلي با مشكلات عديده  ديگري همچون كمبود تبادلات ارتباطي روبرو است.


چه مشكلاتي پيش روي خطوط ريلي شهري است؟
ريل شهري بسيار عوام پسند است و در حال حاضر بيش از 3500 كيلومتر ريل در سراسر دنيا در حال ساخت است و 12000 كيلومتر ديگر در حال طراحي است. شايعه شده است كه تنها چين در حال طراحي 1200 كيلومتر خطوط قطار برقي است. اما اگر مترو و قطارهاي برقي از لحاظ آرامش و امنيت بي‌رقيب باشند، هم‌چنان به سرمايه‌گذاري بالا كه البته ضعف اصلي آنها است، نيازمندند. با وجود اين غالباً ثابت شده است كه دريافت هزينه جهت راه‌اندازي سيستم‌هاي جديد آسان‌تر از صرف هزينه جهت تعمير و نگهداري سيستم‌هاي موجود است. اما صرف هزينه در تعمير و نگهداري خطوط نمي‌تواند منجر به فروپاشي گردد، براي مثال طرح پس‌انداز هزينه‌هاي سال 2005 براي سيستم S-Bahn برلين فاجعه‌آمیز بود. با توجه به كاهش هزينه‌ها، بررسي‌هاي ناقص و تعمير و نگهداري براي ماه‌ها به كاهش خدمات منجر شد.

هم‌چنين، يافتن طرح‌هاي مالي نوين يكي از چالش‌هاي اصلي در جهت توسعه خطوط ريلي شهري است. علاوه بر آن، اين بخش با مشكلات كمتر شناخته شده‌اي روبرو است چرا كه با رشد برنامه‌هاي كاربردي كامپيوتري و اكو سيستم‌هاي مرتبط، فركانس‌هاي موجود در حال تبديل شدن به منبعي بسيار كمياب هستند. خطوط ريلي شهري در خطر از دست دادن طيف فركانس اختصاصي خود در جهت برنامه‌هاي عملياتي ايمني- بحراني همچون كنترل قطار بر اساس ارتباطات (CBTC) است. بنابراين، اين بخش مجبور است تنظيم كننده‌هاي ارتباطي راديوئي را جهت كسب فركانس‌هاي قابل دسترس به كار گيرد. فرسودگي تجهيزات و نرم افزارهاي الكترونيكي ديگر تهديدي است كه بر بخش خطوط ريلي تأثير دارد. 


منبع:   2015/10/06 uitp