مترو خودكار، راه حل انعطاف پذیر و ایمن
  • جزییات خبر / بین المللی / تعداد بازدید: 265 print
  • 1396/3/13
  • مترو خودكار، راه حل انعطاف پذیر و ایمن

  • خودكارسازي مزایایی بسياري را بوجود مي‌آورد، سیستم‌ها را از محدودیت‌های بسياري رها مي‌سازد و راه را برای نوع جدیدي از خدمات برای مشتریان هموار می‌سازد. ایمنی، تجربه مثبت از چندين دهه بهره‌برداري خودكار یکی از اصول اصلي موفقيت است. در جهان حوادث قابل ملاحظه‌ای كه به طور خاص شامل تلفات باشد، در خطوط متروی خودكار وجود نداشته است. اين ارزش، غیر قابل انكار است چون ایمنی در درون تمام بهره‌برداري‌های مترو وجود دارد. يكي دیگر  از محرك‌هاي موفق در خودكارسازي، تطبیق خودكار‌سازي مترو در ایجاد راه‌حل‌های حمل‌ونقلی است که طرح‌های بسيار متنوعي از الزامات جابه‌جايي و محیط زيست شهری را برآورده می‌سازد. شواهدي را كه در تمام خطوط متروی کاملا خودكار در حال بهره‌برداري مي‌توان ديد، خدمت‌رساني به بسياري از شهرها با مساحت هاي متفاوت در كل جهان است. 

مترجم:فاطمه عابدي


خودكارسازي مزایایی بسياري را بوجود مي‌آورد، سیستم‌ها را از محدودیت‌های بسياري رها مي‌سازد و راه را برای نوع جدیدي از خدمات برای مشتریان هموار می‌سازد. ایمنی، تجربه مثبت از چندين دهه بهره‌برداري خودكار یکی از اصول اصلي موفقيت است. در جهان حوادث قابل ملاحظه‌ای كه به طور خاص شامل تلفات باشد، در خطوط متروی خودكار وجود نداشته است. اين ارزش، غیر قابل انكار است چون ایمنی در درون تمام بهره‌برداري‌های مترو وجود دارد. يكي دیگر  از محرك‌هاي موفق در خودكارسازي، تطبیق خودكار‌سازي مترو در ایجاد راه‌حل‌های حمل‌ونقلی است که طرح‌های بسيار متنوعي از الزامات جابه‌جايي و محیط زيست شهری را برآورده می‌سازد. شواهدي را كه در تمام خطوط متروی کاملا خودكار در حال بهره‌برداري مي‌توان ديد، خدمت‌رساني به بسياري از شهرها با مساحت هاي متفاوت در كل جهان است. 

در نهايت، بايد به اين امر مهم توجه داشت که هيچ كدام از شهرهایی که مترو خودكار را انتخاب کرده‌اند ديگر رغبتي به ساخت مترو غير خودكار ندارند، بنابراین، شهرهایی که خودكارسازي را تجربه می‌کنند هرگز به عقب باز نمي‌گردند. 

منافع اصلي UTO  برای بهره برداران، مسئولين تامین بودجه، کارکنان و مشتریان چيست؟ 
برای بهره‌برداران مزایاي بسياري وجود دارد، كه شامل کیفیت و جذابیت کار برای کارکنان و انعطاف پذیری مي‌شود. بهره‌برداران می‌توانند در سريع‌ترين فرصت ممكن بدون توجه به كمبود منابع انساني یا محدودیتهای فنی نيازها را برآورده سازند. 

براي مسئولان مالي خودكارسازي سرمايه مطمئني است كه نيازهاي حمل‌ونقل را در جوامع برطرف مي‌كند. خودكارسازی انعطاف‌پذيري مطمئني را ارائه مي‌دهد تا طرح‌هاي متنوعي را از ساعات اوج تا ساعات عادي بهره‌برداري برآورده كند كه مقرون به صرفه‌ترین روش می‌باشد. ایمنی عنصر مهم و غیر قابل انكاري در بهره‌برداري مترو می‌باشد و در اين راستا رويكرد بي‌بديل خودكارسازي خطرات احتمالي را كاهش مي‌دهد. 

کارکنان از کارهای تکراری و كارهاي بي‌ارزش رها می‌گردند و در عوض می‌توانند در موقعیت‌های دارای محتوای بیشتر بکار گرفته شوند. در نتيجه برای آنها توسعه فردي و حرفه‌ای و رضایت‌مندي بيشتري را فراهم می‌كند. مشتری‌ها از تمام این مزایا نفع می‌برند. ايمني بيشتر و انعطاف پذيري بيشتر در خدمات تقاضا را بيشتر مي‌كند. آنها همچنین از خدمات بهبود یافته مشتری برخوردار مي‌شوند. 

چالش‌ها، روندهاي نوآورانه و توسعه‌ها در زمينه بهره‌برداري از قطارهاي بدون راهبر چه هستند؟ 
چند سال پيش تمركز اصلي بر روي خود فن‌آوری بود. امروزه بحث فن آوری به ويژه براي علامت‌دهي ریلي يك مورد منتفی شده می‌باشد، چون سير تکاملي روندی را در جهت سیستم‌های CBTC براساس سيستم‌هاي رادیو را نشان می‌دهد. هدف از اين چالش اين است تا برخي از سطوح هماهنگی در سیستم‌های اختصاصی ارتقاء يابد. رویکرد استاندارد‌تر به تبادل توسعه يافته‌اي از سيستم‌‌ها منجر مي‌شود كه هم  به نفع بهره‌برداران و هم به نفع عرضه¬کنندگان مي‌باشد. 

بنابراین، فن‌آوری دیگر چالش اصلی نمي‌باشد بلکه اين مساله مطرح است كه چطور از فن‌آوري براي جمع‌آوري منافع از لحاظ سازماني، پروفايل‌هاي شغلي، محتوا، سطح و نوع خدماتي كه به مشتری ارائه مي دهند بهتر استفاده شود. تغيير خطوط متداول با توجه به پيچيده‌گي‌هاي فني يك چالش خاص است .
همچنین بسيار مهم است که اطلاعات در خصوص عملکرد و پتانسیل UTO منتشر شود تا در طراحی خطوط جدید از شرايط سكون گذشته که پتانسیل آنها را محدود مي‌ساخت، جلوگيري شود برای مثال، طرح زیرساخت متروی سنتی ممکن است برای UTO تطبیق داده نشود چون ممکن است مانع انعطاف پذیری برای حرکت قطارهای UTO باشد. 


يكي از تجربيات بهره‌برداري از خطوط خودكار، بارسلونا است كه تقريبا شش‌سال تجربه بهره برداري از خطوط خودكار را دارد. اين تجربه نه تنها در عملکرد و قابلیت اطمینان از خط، همچنین با افزايش سطح رضایت کارکنان و مشتریان كاملا مثبت بوده است. 

طرح UTO بارسلونا نمونه قابل توجهی است. خط خودكار توسعه يافته‌اي که توسط بهره‌بردار با شبکه متروی متداول ادغام شده است. 
موارد زیر از ديگر مزيت‌هاي خوكارسازي مي‌باشد: 
خط UTO جهش واقعی و تغییر فرهنگی برای يك سازمان می‌باشد.
در مقایسه با خطوط متداول درتمام سطوح به يك موفقيت بزرگ است: اعتبار، رضایت مشتری و کارکنان؛ 
خودكار سازی نبايد منحصرا حرکت قطارهاي بدون راهبر تلقي گردد بلکه در مفهوم كلي در يك خط، خودكارسازی خود ایستگاه‌ها را نيز شامل مي‌شود. 
خطوط UTO مدیریت طرح ویژه‌ای را می‌طلبد که تمام جنبه‌های خط را پوشش دهد: فن‌آوری، زیر‌ساخت، سازماندهی، رضایت مشتری و غيره. 


منبع: pti:NO 1-2016