اخبار


شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در زمینه تبلیغات جهت استفاده صحیح از مترو و امکانات جانبی آن فعالیت های گسترده ای انجام داده است. از جمله پخش فیلم های آموزشی در ایستگاه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، چاپ بروشور و غیره ... ادامه این روش نیز همچنان در دستور کار مسئولین این شرکت قرار دارد، اما مسلما این فعالیت ها کافی نبوده و به نظر می رسد باید سایر ارگان ها و نهادهای رسانه ای از جمله صدا و سیما، روزنامه ها و از همه مهم تر آموزش و پرورش، فعالیت های مناسبی را جهت رشد فرهنگ مسافران محترم برای حفظ، نگهداری و رعایت اصول ایمنی در برنامه های آموزشی خود مد نظر قرار دهند.


1390/10/12 16:56:22
printآمار بازديدكنندگان:73