• جزییات خبر / اطلاع رسانی و تبلیغات و فرهنگ سازی در ایستگاه ها / تعداد بازدید: 101 print
  • 1390/10/12
  • چرا تبلیغات بیشتری در زمینه فرهنگ استفاده بهتر از مترو صورت نگرفته است؟

شرکت بهره برداری متروی تهران و حومه در زمینه تبلیغات جهت استفاده صحیح از مترو و امکانات جانبی آن فعالیت های گسترده ای انجام داده است. از جمله پخش فیلم های آموزشی در ایستگاه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، چاپ بروشور و غیره ... ادامه این روش نیز همچنان در دستور کار مسئولین این شرکت قرار دارد، اما مسلما این فعالیت ها کافی نبوده و به نظر می رسد باید سایر ارگان ها و نهادهای رسانه ای از جمله صدا و سیما، روزنامه ها و از همه مهم تر آموزش و پرورش، فعالیت های مناسبی را جهت رشد فرهنگ مسافران محترم برای حفظ، نگهداری و رعایت اصول ایمنی در برنامه های آموزشی خود مد نظر قرار دهند.