اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


اخبار

شرکت بهره برداری متروی تهران در زمینه تبلیغات جهت استفاده صحیح از مترو و امکانات جانبی آن فعالیت های گسترده ای انجام داده است. از جمله پخش فیلم های آموزشی در ایستگاه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، چاپ بروشور و غیره ... ادامه این روش نیز همچنان در دستور کار مسوولین این شرکت قرار دارد، اما مسلما این فعالیت ها کافی نبوده و به نظر می رسد باید سایر ارگان ها و نهادهای رسانه ای از جمله صدا و سیما، روزنامه ها و از همه مهم تر آموزش و پرورش، فعالیت های مناسبی را جهت رشد فرهنگ مسافران محترم برای حفظ، نگهداری و رعایت اصول ایمنی در برنامه های آموزشی خود مد نظر قرار دهند.
1390/10/12 16:56:22
printآمار بازديدكنندگان:30