• جزییات خبر / سوالات مربوط به ایستگاه ها / تعداد بازدید: 403 print
  • 1390/10/12
  • کدامیک ازایستگاه های مترو دارای پارکینگ عمومی می باشند؟

 ایستگاه های گلشهر، محمد شهر، کرج و ایران خودرو دارای پارکینگ عمومی برای استفاده مسافران می باشند.