اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


اخبار


قبل از هرسخن، بر اين باوريم كه كاملا حق با ايشان است و دستفروشي در مترو به يك معضل بزرگ تبديل و موجب سلب آسايش مسافران گرامي شده است. واقعيت اين است كه دستفروشي در مترو به سليقه مسافران برمي‌گردد كه اجازه دهند آيا مترو يك محل امن براي تردد آنها باقي بماند يا به يك مركز خريد سرپايي تبديل شود. اگرمسافران محترم از دستفروشان خريد نكنند، اين افراد قطارهاي مترو را به عنوان محل كسب خود انتخاب نمي كنند و در نتيجه آرامش در فضاي مترو برقرار خواهد شد. لازم به توضيح است كه شركت بهره برداري متروي تهران و حومه در راستاي رسالت خود در جهت تامين امنيت و آرامش مسافران محترم در طول سفر اقدام به پخش پيام هاي بازدارنده از طريق پيج ايستگاه ها و پخش فيلم هاي آموزشي مضرات خريد از دستفروشان در مانيتورهاي داخل ايستگاه ها و قطارها و نصب بنرهاي آموزش شهروندي در ايستگاه ها نموده و براي حل اين مشكل نيازمند همراهي سازمان هان متولي و همياري مسافران محترم است.

1390/10/12 16:57:58
printآمار بازديدكنندگان:123