• جزییات خبر / اطلاع رسانی و تبلیغات و فرهنگ سازی در ایستگاه ها / تعداد بازدید: 260 print
  • 1390/10/12
  • دلایل خودداری از دویدن روی پله های برقی مترو

اين پله ها براي حمل مسافر ساكن طراحي شده اند و دويدن بر روي آن ها فشار قابل توجهي به آن ها مي آورد.در حالت ايستاده تنها وزن شما را تحمل می کند، حالا اگر روی پله ای که بالا می رود به آرامی شروع به دویدن کنید باید به بدنتان سرعتی بدهید که از پله جدا شود و روی پله بعدی فرود بیاید.
با فرض های منطقی (30 سانتی متر ارتفاع پله و 2 ثانیه زمان تماس پا با پله) این کار به سرعت اولیه 2/5 متر بر ثانیه و شتاب 12/5 متر بر مجذور ثانیه نیاز دارد برای غلبه بر وزن و تامین این شتاب پای شما پله را با نیروی 5/22 برابر وزن شما به عقب می راند و این عدد در سرعت های بالاتر می تواند به 3 یا 4 برابر وزن شما برسد.
این نیرو و مهم تر از آن ضربه ناگهانی ناشی از آن به اجزای مکانیکی دستگاه آسیب رسانده و عمر مفید آن را به شدت کاهش می دهد.