اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


اخبار

این پله ها برای حمل مسافر ساکن طراحی شده اند و دویدن بر  آنها فشار می آورد. با یک برآورد ساده می توان دید که این فشار واقعا قابل توجه است.

درحالت ایستاده تنها وزن شما را تحمل می کند، حالا اگر روی پله ای که بالا می رود به آرامی شروع به دویدن کنید باید به بدنتان سرعتی بدهید که از پله جدا شود و روی پله بعدی فرود بیاید.

با فرض های منطقی (30 سانتی متر ارتفاع پله و 2 ثانیه زمان تماس پا با پله) این کار به سرعت اولیه 2/5 متر بر ثانیه و شتاب 12/5 متر بر مجذور ثانیه نیاز دارد برای غلبه بر وزن و تامین این شتاب پای شما پله را با نیروی 5/22 برابر وزن شما به عقب می راند و این عدد در سرعت های بالاتر می تواند به 3 یا 4 برابر وزن شما برسد.

این نیرو و مهم تر از آن ضربه ناگهانی ناشی از آن به اجزای مکانیکی دستگاه آسیب رسانده و عمر مفید آن را به شدت کاهش می دهد.

1390/10/12 17:13:10
printآمار بازديدكنندگان:158