اخطار: این ماژول نبایست د رکل پورتال قابل نمایش باشد.


You are attempting to add a reference to this module that exists on another site in this group. This module may or may not support sharing across multiple sites - it doesn't explicitly state either way whether it does.

If you are sure that it does, or if your intent is to test its ability to do so, then proceed with caution and be aware that certain functionality in the module - or even the entire module - may not function correctly in this configuration.

If you are confused by this message or are working on a site that cannot tolerate any breakage, you should click Cancel and contact the DotNetNuke Support Team.


اخبار

 

1- ایستگاه های تجریش ، شهید مفتح، امام خمینی(ره)، تهران (صادقیه)، گلبرگ، حسن آباد و بهارستان با عنایت به تکثر و تنوع غرف تجاری در آنها تا حد امکان شرایط تامین نظر خرید مسافران را دارا می باشند. 
2- در ایستگاه های تهران (صادقیه) ، امام خمینی (ره) و گلبرگ دفترخدمات امور مشترکین ایرانسل و در ایستگاه گلشهر ، امام خمینی(ره) و بهارستان دفتر امور مشترکین همراه اول وجود دارد.
3-  شعب بانک شهر در ایستگاه های تهران(صادقیه) و امام خمینی(ره) خدمات بانکی ارائه می نمایند.
4- دراکثر ایستگاه های مترو، دستگاه های خودپرداز بانک ها خدمات بانکی به مسافران ارائه می نمایند.

1390/10/12 17:19:8
printآمار بازديدكنندگان:153