اجراي شنبه هاي لبخند در 5 ايستگاه مترو تهران


امروز 5 ايستگاه مترو تهران ميزبان ويژه برنامه شنبه هاي لبخند بود.

 به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه، برنامه شنبه هاي لبخند كه به همت معاونت فرهنگي و اجتماعي هرهفته در تعدادي از ايستگاه هاي مترو تهران برگزار مي شود، امروز در 5 ايستگاه مترو به اجرا در آمد.

در اين برنامه كه در ايستگاه هاي پيروزي، نبرد، ميرداماد، دانشگاه امام علي(ع) و به صورت ويژه در ايستگاه شهداي رسانه برگزار مي شود، مسافران مترو توسط تيمي هنري به خنده و شادي دعوت شده و برنامه هاي هنري و طنز بر روي سكوهاي مترو براي مسافران مترو اجرا مي شود.

همچنين اهداي شاخه گل به مسافران مترو از برنامه هاي ديگر شنبه هاي لبخند در مترو است.

شنبه هاي لبخند توسط تيم كارگرداني برنامه خندوانه به صورت آيتمي ضبط و از اين برنامه پخش خواهد شد.