در زمينه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب صورت گرفت: اهداي گل و تقديرنامه به زنان محجبه در ايستگاه هاي مترو


معاونت فرهنگي اجتماعي شركت بهره برداري مترو تهران با مشاركت سازمان بسيج دانشجويي كشور در زمينه ترويج فرهنگ عفاف و حجاب اقدام به اهداي شاخه گل و كارت تقدير در ايستگاه هاي مترو تهران كرده است.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري مترو تهران، امروز به همت معاونت فرهنگي اجتماعي شركت بهره برداري مترو و حضور تعدادي از دانشگاه هاي تهران، طرح تكريم عفاف و حجاب در برخي ايستگاه هاي مترو تهران برگزار شد.

اين طرح در جهت ترويج فرهنگ اسلامي ايراني در ايستگاه هاي چهارراه وليعصر(عج)، صادقيه، امام خميني(ره)، امام حسين(ع)، تجريش، شهيد بهشتي، انقلاب، شهدا، دروازه دولت و شهداي رسانه به اجرا درآمد و بر اساس آن بانوان محجبه كه در ايستگاه هاي مترو در تردد بودند مورد تقدير قرار گرفتند.

اهداي شاخه هاي گل و كارت هاي تقدير به زنان محجبه در ايستگاه هاي مترو از جمله برنامه هاي اين طرح بود همچنين مبلغين حاضر در ايستگاه ها به ترويج فرهنگ والاي عفاف و حجاب در ايستگاه ها پرداختند.

علاوه بر آن نمايش تعدادي اثر هنري در رابطه با ترويج فرهنگ والاي عفاف و حجاب در برخي ايستگاه ها از ديگر برنامه هاي مربوط به اين طرح بود.