اعطاي تنديس سيمين سرآمدان روابط عمومي به شركت بهره برداري مترو تهران


درچهارمين دوره آئين تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران، مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري مترو به عنوان روابط عمومي سرآْمد انتخاب و موفق به دريافت تنديس سيمين شد.

به گزارش مديريت ارتباطات وامور بين الملل شركت بهره برداري مترو تهران و حومه ، در چهارمين دوره آيين معرفي و تقدير از سرآمدان روابط عمومي ايران که در 31 تير ماه با حضور اساتيد برجسته علوم ارتباطات و 500 نفر از دست‌اندرکاران و پیشکسوتان روابط عمومی های کشور در مرکز همایش های کتابخانه ملی برگزار شد، از مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري مترو تهران به عنوان روابط عمومي سرآمد به دليل تعهد به سرآمدي و طي مسير آن بر اساس مدل بومي شده EFQM  در روابط عمومي‌ها و دريافت چهار ستاره بر اساس مميزي انجام شده و راي هيات داوران با اهداي تنديس سيمين سرآمدي تجليل به عمل آمد.

مخاطب گرایی، مدیریت فرآیندی، مسئولیت اجتماعی، توسعه سطح همکاری، مشارکت با محیط پیرامون یا یادگیری نوآوری و بهبود مستمر، تجهیز و نوسازی منابع انسانی،نتیجه گرایی و رهبری و نحوه مدیریت از معيارهاي اصلي ارزيابي روابط عمومي هاي سرآمد است.

از نقاط قوت روابط عمومي شركت بهره برداري مترو تهران در طرح سرآمد سازي روابط عمومي‌ها مي‌توان به مشاركت در فرآيند تصميم گيري، عملكرد بر پايه فرآيندهاي مشخص، توجه به تجهيز منابع انساني و تصميم سازي و استقلال روابط عمومي در فعاليتهاي ارتباطي اشاره كرد.

همچنين فعاليتهاي ارتباط رساني، تعامل با رسانه ها و تنوع ارتباط با رسانه ها، پاسخگويي به مخاطبان، حمايت از ارزشها و فعاليتهاي عام المنفعه، ساختار سازماني روابط عمومي و ايفاي نقش سخنگويي در سازمان خود از جمله نقاط مثبت در ارزيابي روابط عمومي شركت بهره برداري مترو تهران بوده است.

در این آیین از روابط عمومی هایی که تعهد به سرآمدی دارند و با دستيابي به نتايج پايدار، از لحاظ ساختاري و عملكردي در ارزيابي هاي انجام شده موفق به اخذ امتيازات بالا شدند، با اعطای تندیس قدردانی شد.