بازديد مديران شركت بهره برداري از روند ساخت خط 4 مترو تهران


جانشين مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران از پيگيري روند ساخت خط 4 مترو و ايستگاه مهرآباد خبر داد.

به گزارش مديريت ارتباطات و امور بين الملل شركت بهره برداري مترو تهران مهندس علي عبدالله پور اظهار داشت: صبح امروز در راستاي رفع نواقص و تامين ملزومات خط 4 مترو تهران  تعدادي از مديران شركت بهره برداري مترو تهران به همراه مديران كنترل عمليات خط 4، برق و مركز فرمان؛ از طول مسير خط 4 از ايستگاه بيمه تا ورودي ايستگاه فرودگاه در ترمينال 4 و 6 به همراه مجري طرح بازديد كردند.

وي ادامه داد: در طول مسير از عمليات اجرايي بازديد شد و ملزومات بهره برداري مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه قرار است نتيجه اين بازديد در راستاي تعامل بين دو شركت بهره برداري و ساخت مترو به اطلاع مديران عامل هر دو شركت برسد افزود: اين بازديد در راستاي افتتاح ايستگاه مهرآباد و در خصوص پيگيري روند ساخت اين ايستگاه انجام شد.

وي در خصوص زمان افتتاح ايستگاه مهرآباد تصريح كرد: اين ايستگاه بعد از افتتاح نيمه شمالي خط 3 در الويت اول قرار گرفته و به بهره برداري مي رسد.

به گفته معاون امور ايستگاه هاي شركت بهره برداري مترو تهران مجري اين طرح نهايت همكاري را در خصوص رفع مشكلات و نيازهاي شركت بهره برداري داشته است.