مقررات جامع عمليات بهره برداري

حمل و نقل، پل رابطي است كه بخش هاي مختلف جوامع با عبور از آن به سمت توسعه پايدار حركت مي كنند. اين بخش تأثير به سزايي در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي داشته و اساس توسعه اقتصادي هر كشور را تشكيل مي دهد و لذا از شاخص هاي مهم توسعه يافتگي كشور محسوب مي شود.
در ميان حوزه هاي مختلف بخش حمل و نقل، حمل و نقل ريلي به دليل ويژگي هاي ذاتي و ماهوي خود از اهميت بالايي برخوردار است. مصرف سوخت كمتر، سازگاري بيشتر با محيط زيست، ايمني بالا، ظرفيت بالاي جابجايي مسافر و راحتي سفر را مي توان به عنوان بخش كوچكي از مزاياي اين حوزه برشمرد. اين امتيازات باعث شده تا توجه مديران ارشد كشور جهت توسعه پايدار شهري، بيش از پيش به استفاده از سيستم حمل و نقل ريلي درون شهري معطوف گردد.
مترو با شاخصه هاي سرعت، دقت و امنيت، كارآمدترين سامانه حمل و نقل ريلي درون شهري مي باشد. از همين روي علي رغم بالا بودن نسبي هزينه هاي ساخت و نگهداري، سياست گذاري ها در حمل و نقل همگاني به سوي مترو متمايل است.
اهميت بالاي سامانه مترو در مديريت ترافيك شهرها از يك سوي و پيچيدگي فناوري و تكنولوژي هاي مورد استفاده در اين صنعت در كنار توسعه روز افزون آن از سوي ديگر، لزوم استفاده از يك مجموعه قوانين جامع و مبتني بر منطق، دانش و دستاوردهاي علمي و تجارب فعالان اين حوزه را بيش از پيش آشكار مي نمايد.

Book

اصول ساخت پايانه هاي صنعت حمل و نقل ريلي و عمليات مانور

حمل و نقل يكي از مهمترين و عمده ترين زيرساخت هاي مبادلات به شمار مي رود كه گسترش آن در ابعاد ملي و جهاني فرصت مناسبي در جهت جابه جايي مسافر و خدمات رساني به عموم آنها و آساني جابه جايي در كلانشهرها مي باشد. مترو يكي از وسايل مهم و كم خطر و بسيار مطلوب در اين عمليات بوده و در اين بين سير واگن ها و انجام حمل و نقل سلامت و ايمن در مترو نياز به تربيت نيروي انساني كارآمد دارد كه در اين رابطه يكي از مشاغل حساس و مهم واحد عمليات و تعميرات جاري، عمليات مانور و دانستن قوانين پايانه ها براي هرچه بهتر شدن اين امر مي باشد.
اگر توجه كنيم به سوانح چند ساله اخير متروي تهران اكثراً در حين مانور صورت پذيرفته اند و عدم توجه به مقررات تخصصي در اين رشته باعث خيلي از اين حوادث شده است. ما بايد بپذيريم كه ماهيت عمليات مانور و قوانين پايانه ها به علت نداشتن ATP و عدم كنترل تجهيزات به طور كامل از آن نيازمند توجه و تدوين قوانيني محكم و البته قابل اجرا است كه نه بوي ايده آل گرايي دهد نه بي توجهي و عدم آموزش و انجام سليقه و خواسته در آن دخيل گردد.

Book

سيستم هاي راه آهن شهري

حمل و نقل از ديرباز مورد توجه بشر بوده و بعنوان يك مسئله حياتي در زندگي بشري، با پيشرفت علم و تكنولوژي ابزارهاي پيشرفته تري را در اختيار گرفته است. اگرچه سرعت، راحتي و اطمينان بعنوان سه مشخصه عمده يك وسيله حمل و نقل مناسب مورد نظر بشر بوده است ولي امروزه عدم ايجادآلودگي و لطمه به محيط زيست نيز در رأس مشخصات يك سيستم حمل و نقل قرار گرفته اند كه بايد در طراحي آنها مدنظر قرار گيرند.
بكارگيري وسايل نقليه موتوري باعث گسترش آلودگي هوا و آلودگي صوتي مي گردد. دود حاصل از وسايل نقليه موتوري كه امروزه اهميت ويژه اي در حمل و نقل جهاني يافته است باعث ايجاد خاصيت گلخانه اي و اغتشاش در اكوسيستم زمين مي گردد كه از تبعات آن گرم شدن زمين است.
همچنين سرو صدا و ارتعاشات شديد ايجاد شده توسط موتورها نه تنها موجب فرسايش و استهلاك ساختمان ها و سازه ها مي گردند بلكه در دراز مدت باعث پيدايش بيماري هاي عصبي و كاهش شنوايي افراد گشته و شوك ها و فشارهاي فيزيكي و عصبي ايجاد شده نهايتاً باعث پيري زمحدوودرس و افزايش بيماري هاي روحي مي گردد.
صدمات جبران ناپذير وسايل نقليه موتوري به محيط زيست امروزه يك حركت گسترده جهاني را جهت جلوگيري از اين امر به راه انداخته است. سياست جهاني ايجاد يك سيستم حمل و نقل شهري بدون لطمه به محيط زيست بر اساس موارد زيربنا شده است:

  • محدود كردن استفاده از سوخت هاي فسيلي
  • محدود كردن مصرف منابع زميني و مواد اوليه
  • بالا بردن بازده استفاده از انرژي
  • بالا بردن استفاده مفيد از سطح شهرها

 

Book

هيدروديناميك پمپ ها

موضوع اين كتاب ديناميك سيالات توربوماشين هاي مايع به ويژه پمپ ها مي باشد. در اين كتاب بدون پرداختن به ويژگي هاي عمومي توربوماشين ها فقط به مسايل خاص و موارد طراحي مربوط به جريان مايع در ماشين دوّارتوجه خواهد شد. دو ويژگي مربوط به مايعات باعث ايجاد چنين مسايل خاصي مي گردد كه با موارد و مسايل ساير ماشين ها مثلاً توربين گازي كاملاً متفاوت است. اين ويژگي ها عبارتند از پتانسيل ايجاد كاويتاسيون و امكان پديد آمدن نيروها و جريان هاي مخرب گذرا كه به لحاظ بزرگ بودن چگالي مايعات ايجاد مي شوند.
Book

راه شناسي و شناخت سوزن

يكي از پر اهميت ترين بخش هاي هر سيستم حمل و نقل اعم از ريلي و يا جاده اي و حتي دريايي و هوايي، وجود بستر مناسب و ايمن جهت تردد ناوگان مي باشد.
اين موضوع در مورد حمل و نقل ريلي به دلايلي از اهميت بيشتري برخوردار است، از جمله اين دلايل مي توان به محدوديت نقطه تماس ناوگان با محل تردد، جابجايي تعداد بيشتر مسافر يا ظرفيت حمل بار زياد، تلاقي مسير با مسيرهاي همسان و يا غير همسان مانند تلاقي دو خط ريلي و يا تلاقي خط ريلي با جاده اي، محدوديت زماني و مكاني تعمير و نگهداري، محدوديت تهيه تجيزات نگهداري و تعميرات و غيره اشاره نمود.
با توجه به موارد بالا، ايمني و سلامت روسازي و زيرسازي خطوط ريلي از اهميت بالايي برخوردار است كه براي رسيدن به اين مهم نياز به آشنايي هر چه بيشتر با جنب ههاي مختلف مسير و همچنين تجهيزات مكانيزه و نيمه مكانيزه نگهداري و تعميرات خطوط ريلي مي باشد.

  • تعداد بازدید:668
  • حوادث ناشي از پله برقي

  • مقدمه تاریخچه ثبت اختراع پله برقی‌ها به سال ۱۸۹۲ باز می‌گردد؛ و از آن تاری...