ماموریت شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه:

ماموريت اصلي شركت: "فرآهم آوردن امكان سفر ايمن، ارايه خدمات رضايت بخش و درآمدزايي"

شعار شركت بهره برداري راه آهن شهري تهران و حومه:

 
آرمان شهر، زير پاي شماست


چشم انداز شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه:

پيشتاز در كشور و پيشرو در منطقه در ارائه خدمات  وكسب رضايت مشتريان و موثر در توسعه حمل و نقل ريلي
 

بیانیه ارزش شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه:

شركت بهره‌برداري راه آهن شهري تهران و حومه به عنوان اولين شركت ارائه دهنده خدمات حمل و نقل ريلي درون شهري در كشور به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در اساسنامه و در راستاي ارائه خدمات ناب حمل و نقل ريلي درون شهري به شهروندان، رعايت ارزش هاي زير را در جهت حصول منافع شركت براي مشتريان، كاركنان و سازمان سرلوحه كار خود قرار داده است:

تعالي سازماني:

تعالي مستمر در مديريت سازماني، بهبود مستمر منابع انساني، صيانت و ارتقاي سرمايه‌هاي انساني، حفظ، تربيت و توسعه سرمايه‌هاي انساني و ارج نهادن به ايشان، ارتقاي كيفيت ارائه خدمات مسافري، صداقت و شفافيت فرآيندها و تعاملات، خلاقيت و نوآوري، حمايت از توليدكنندگان و سازندگان داخلي.

مسئوليت اجتماعي:

مسئوليت پذيري در قبال شهروندان، كاركنان و ارزش آفريني براي ذي‌نفعان، حراست از سرمايه‌هاي اجتماعي، جلب رضايت ذي‌نفعان و خشنودسازي ايشان با خدمات رساني سريع، دقيق و دلسوزانه، عدالت اجتماعي در ارائه خدمات، حفظ كرامت بانوان مسافر و ترويج و اعتلاي فرهنگ اسلامي ايراني و پاسخگو بودن در قبال ذي‌نفعان.

سلامت:

توجه به ايمني، امنيت و سلامت شهروندان و كاركنان، حفظ محيط زيست با رعايت استانداردهاي بين المللي ايمني و زيست محيطي.

اهداف کلان شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه:

  • ارائه خدمات خرسندساز به ذي‌نفعان.
  • تسهيل در ايجاد شبكه تامين كنندگان ايراني كالا و خدمات مورد نياز صنعت ريلي درون شهري.
  • افزايش سهم درآمدهاي ثانويه شركت.
  • بهبود مستمر بهره وري كليه سرمايه هاي سازماني(انساني، مالي، اطلاعاتي و دارايي‌هاي فيزيكي).
  • بهبود مستمر فرآيندهاي سازماني.
  • فرهنگ سازي برمبناي الگوي اسلامي ايراني.